December 31, 2011 - 10:21pm
Thông tin:
Quà tặng âm nhạc

Số lần nghe: 136

Dòng nhạc: Nhạc Trẻ

Nhạc sĩ: Ngọc Châu

Ca sĩ: Cao Thái Sơn


Thông tin ngoài lề:

Chưa có thông tin

Bình luận

Bài hát quà tặng khác